O nás   Riešenia   Služby   Kontakt
Kto sme

ku-clankom-kto-sme-22V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým je takmer každá spoločnosť alebo jednotlivec vystavená zvýšenému riziku úniku, prezradenia alebo krádeže citlivých, súkromných alebo firemných dát. Obdobie a priestor, v ktorom sa teraz nachádzame nás núti hľadať adekvátnu mieru ochrany interných informácií pri ich prenose a práce s nimi a tiež uskladnení a archivácii. Spoločnosť SENELIN si práve túto oblasť vybrala za hlavný predmet jej záujmu.

Hlavnou zásadou spoločnosti SENELIN je spokojnosť zákazníka a profesionálny prístup v návrhu a implementácii riešení s cieľom poskytnúť akceptovanú mieru ochrany a zabezpečenia údajov a elektronických informácii. Všetky komunikačné riešenia sú doplnené o bezpečnostné prvky ako sú zariadenia a aplikácie blokujúce nežiadúcu a nebezpečnú komunikáciu, vstup vírusov a škodlivého kódu do prostredia zákazníckej siete.

Riešenia spoločnosti SENELIN posilňujú ochranu prístupu ku zdrojom a dátam doplnkovými metódami dodatočnej alebo viacnásobnej autentifikácie, ktoré sa opierajú o centrálnu správu užívateľov a certifikátov a v kontexte so systémami pod označením Single-Sign-On minimalizujú negatívny vplyv ľudského faktora pri nakladaní s prístupovými právami, menami a heslami do jednotlivých systémov.

 

 

 

 
Juniper Fortinet white_00001 white_00008 white_00004 white_00005 white_00002 white_00009 white_00007 white_00010