O nás   Riešenia   Služby   Kontakt
ASTARO Memory Upgrade Program

ASTARO Memory Upgrade Program

Astaro Security Gateway appliance

ASG  Memory Upgrade  Program chráni vaše investície do Astaro ASG zariadenia a umožňuje vám aj
naďalej čerpať výhody širokých funkčných vlastností súčasných i budúcich verzií  ASG software.
V závislosti od konkrétneho modelu vášho zariadenia, ponúka spoločnosť Astaro rôzne možnosti upgradu.
Podrobnosti nájdete v ďalšom texte tohoto dokumentu.

Dvojnásobné množstvo RAM pre nové zariadenia

Od 2. februára 2009, budú nasledujúce typy  zariadení  dodávané s dvojnásobným  množstvom
operačnej pamäte. Všimnite si prosím tiež zmeny  v čísle  revízie.

• ASG110/120 rev.3  …   1GB
• ASG220 rev.3    …   1GB
• ASG320 rev.2    …  2GB

Memory Upgrade  Kity

Pre posilenenie súčasných jednotiek (zariadenia, ktoré  už  sú  u  koncových zákazníkov, resellerov
alebo distribútorov), ktoré majú menej než  1GB RAM, ponúka  spoločnosť  Astaro
Memory Upgrade Kity.

Následujúce  Upgrade Kity sú  k  dispozícii pre  zariadenia podľa sériových čísiel  uvedených v
zozname. Tieto sériové čísla môžete použiť pre správnu identifikáciu typu a revízie
vašej jednotky:

 

Kód produktu Popis produktu Sériové číslo   (digit 1-6)
ASG 110/120 rev.1 ASG1001MU 
Memory Upgrade Kit to 1GB
A00003, A00004
ASG 110/120 rev.2 
ASG1002MU 
Memory Upgrade Kit to 1GB
A07029
ASG 220 rev.2 ASG2202MU 
Memory Upgrade Kit to 1GB
A01024, A01025
ASG 320 9xxxxx, A02009, A0200A,
ASG3200MU 
Memory Upgrade Kit to 2GB

A02021, A02022Upgrade kit obsahuje RAM modul s pokynmi pre instaláciu.
Upgrade  môže byť realizovaný  koncovým zákazníkom alebo priamo pracovníkom našej spoločnosti
Záruka na  jednotky Astaro bude zachovaná. 


Appliance Upgrade Program


Appliance Upgrade Program umožňuje výmenu starších zariadení ASG,  ktoré nemôžu  byť
aktualizované pomocou Memory Upgrade programu, za  nové ASG jednotky  revízie 3.

Ponúkané sú nasledovné možnosti upgradu:
Kód produktu Popis produktu Sériové číslo (digit 1-6)
ASG 110 rev.0-to-rev.3 ASG11003U Upgrade 9xxxxx, A00001
ASG 110 rev.1-to-rev.3 ASG11013U Upgrade A00003, A00004
ASG 120 rev.0-to-rev.3 ASG12003U Upgrade 9xxxxx, A00001
ASG 120 rev.1-to-rev.3 ASG12013U Upgrade
A00003, A00004
ASG 220 rev.1-to-rev.3 ASG22013U Upgrade
9xxxxx, A01006, A01007Pri objednaní týchto jednotiek je zákazník povinný poskytnúť sériové číslo jednotky,
ktorá bude  nahradená. Nová jednotka bude dodaná po úspešnom overení tohoto sériového
čísla v objednávkovom systéme Astaro. Spolu s novou jednotkou nebude doručená nová
licencia,  pretože s novou jednotkou možno použiť existujúcu.

Sériové číslo starej ASG jednotky  bude Astarom deaktivované, a tak nieje potrebné vracať
pôvodnú jednotku výrobcovi. Zákazník má tak možnosť voľby likvidácie starej jednotky v súlade
s platnou  legislatívou  alebbo môže pôvodnú jednotku odoslať  na vlastné náklady späť
výrobcovi.

Upozorňujeme, že  všetky jednotky budú dodávané s predinštalovanou najnovšou verziou
Astaro Security Gateway V7. Verzia 6 nie je na upgradovaných  jednotkách podporovaná.

Pavel Mikuš
SENELIN s.r.o.
20.1.2009
 
Juniper Fortinet white_00001 white_00008 white_00004 white_00005 white_00002 white_00009 white_00007 white_00010